top of page

VI HAR EN NY PODD!


Vi är med podd! I ungefär ett år har vi - drivna av klimathot - försökt hitta rätt ansats, hjälpts åt att sammanfatta världsläget och letat vägar fram på något sätt vilket inte varit en helt lätt uppgift. Vår bild är att många analyserar läget utifrån sina olika discipliner och sätt att se världen på men att vi inte ser tillräckligt många nya initiativ till omställning. Och vad är ens omställning? I en värld präglad av kapitalism och marknadslogik, hur kan vi hitta nya ekonomiska modeller för att bättre ta hand om planeten, hur påverkar politiska svängningar, AI, kulturella trender och förändrade jobbmöjligheter våra liv och vad kan vi faktiskt göra för radikala, strukturella förändringar?

I podden Förnyarna delar vi med oss av personliga tankar kring den nya värld vi är på väg in i och avstampet tar vi någonstans i det vi kan bäst. Att hitta möjligheter.

bottom of page