top of page

ATT BYGGA FRAMTIDENS FÖRETAGNågot av det bästa jag vet är att stötta företag i riktigt tidiga skeden kring hur man ska bygga en affär som går i linje med det grundläggande syfte man har. Det ger mig hela tiden möjligheter att få träffa nytänkare och lära mig om vilka framväxande nya typer av ekonomier som finns. Så i transparensens namn så tänkte jag dela med mig av några av de viktigaste punkterna som vi brukar jobba med. Hur ska man bygga framtidens företag?


1. Grundläggande är att noggrant formulera sitt syfte och säkerställa att ens nätverk, styrning, ägande och finansiering inte bara är synkade med detta syfte utan hjälper en att driva företaget åt rätt håll. Man ska aldrig behöva kompromissa och exempelvis fatta kortsiktiga beslut för ekonomisk vinning på bekostnad av det långsiktiga syftet.

2. Ansträng er för att ständigt se på vilket sätt samhället håller på att transformeras. Titta utanför den befintliga marknadslogiken och fundera över hur det borde se ut i framtiden och se allas olika roller i detta - hushållens, det gemensamma, lokala, marknaden och staten. Helt nya synergier kan uppstå mellan dessa roller och det kan samtidigt utvecklas nya typer av ekonomier. Hittar man rätt samarbeten här och rör sig i rätt riktning som omvärlden så kan man vara med när nya marknader uppstår och tar över. Hur man tidigt väljer att finansiera sin verksamhet kan därför vara avgörande och man behöver säkerställa att den finansiering man har stöttar just detta arbete istället för att finansiärerna driver arbetet enligt en annan logik.

3. Ta hänsyn till människan och uppmuntra mångfald, delaktighet, samarbete och ömsesidighet. Stärk de nätverk ni ingår i och leta efter att bredda det i nya riktningar där man delar syfte och värderingar. Säkerställ också löpande att teamet mår bra.

4. Bygg en kultur som är experimentell, lärande, förlåtande, flexibel och ständigt strävar efter att förbättra sig. Utveckla förmågan tillit och lita lika mycket på medarbetarnas erfarenheter och intuition som på analys, siffror och långsiktiga planer. På så sätt så blir företaget mer snabbfotat och resilient.

5. Sträva efter att vara så öppen som möjligt med vad ni gör, i synnerhet kring vilka nya spännande saker som sker när du gör något av ovanstående. Dela det värde som skapas med alla som är med i processen. Var medveten om ojämn maktfördelning och försök omfördela så att det ska bli motiverande för alla att fortsätta vara med och själva vilja bidra till ett sådant arbetssätt.

6. Sträva efter att arbeta med och inom de naturliga processerna hos det levande. Dela, reparera, regenerera. Och minska givetvis de klimatavtryck företaget gör i termer av energi, flygning, konsumtion och annat. Var klimatsmarta.

7. Sist men inte minst. Lär er att sträva istället för att växa. Låt inte tillväxt bli ett mål i sig utan ett medel för att nå syftet. Paradoxalt nog så är det där de stora vinsterna finns.

Comments


bottom of page