top of page

FÖRETAGANDE KVINNORDet finns en röd tråd i olika inlägg kring jämställdhet som kommit den senaste tiden. Det är flera som delat sin syn i frågan, som t ex Pernilla Ström i SDS https://bit.ly/2RUIphE , Karin Bjärle i Breakit https://bit.ly/3wev5mX och Erik Selin i DI https://bit.ly/3bvOubj och slutsatsen verkar vara att ens egna, individuella erfarenheter är något som går att överföra till alla? I delningar och kommentarer ser jag lösningar på jämställdhetsfrågan presenteras i samma andra, i form av uppmaningar till kvinnor som ”sluta klaga, ta av er offerkoftorna, skärp er, vad hindrar er, BARA GÖR” men jag har studerat forskning från dom senaste 5 åren kring kvinnors entreprenörskap och kan meddela att inte någonstans har jag hittat att strategin ”var tyst och kavla upp ärmarna” skulle vara särskilt framgångsrik. Att det är en strategi ovanstående kvinnor ägnat sig åt (Pernilla har fått ”bita ifrån mot sunkiga kommentarer, nedlåtande attityder och härskartekniker”) kanske har funkat för just henne men det finns mängder av kvinnor som inte är intresserade av att kuva sig för gamla arbetssätt och sunkiga kulturer (och de dåliga affärsbeslut som ofta följer i dess spår) utan som vill skapa framtidens bolag utifrån nya förutsättningar. Och det är en fundamental poäng som många verkar missa.


Det går inte att basera det vi gör i framtiden på strategier som funkat hittills eftersom behoven av innovation är HELT annorlunda nu än dom varit de senaste decennierna. Och utan de perspektiv som kan tillföras näringslivet från grupperingar med andra erfarenheter och ambitioner än de som tagit oss hit kommer vi få svårt att klara av de enorma utmaningar vi står inför. Därför borde det ligga i allas intresse att lyssna på de som säger sig ha helt nya lösningar på problemen. Lösningar som tittar helt bortom sätten vi lever och verkar på idag. Jämställdhet är en position man kan ta i denna komplexa fråga och jag har valt just den eftersom jag tror att vi kan åstadkomma störst förändringar snabbast genom att ge kvinnor bättre förutsättningar att påverka samhällsutvecklingen på olika sätt, bl a genom att bygga bolag utifrån fler principer än att generera vinst. Men det gäller givetvis inte bara kvinnor - det gäller alla underrepresenterade grupper med vilja att förändra. I mitt arbete ser jag mängder av bolag startade av män som förstått det här och bygger otroligt spännande bolag på helt nya sätt - transparent, decentraliserat, inkluderande, smart, flexibelt, snabbt och inom de planetära gränserna. Att fortsätta betrakta kvinnors strävanden med attityden att man ska vässa armbågarna, lära sig hur det funkar och anpassa sig funkar alltså inte längre eftersom den tanken baseras på att allt kommer att fortsätta vara som det har varit tidigare. Inser man inte det kommer man snart att bli omkullsprungen


Tillbaka till forskningen. Den är nämligen väldigt samstämmig. För att lyckas nå, attrahera och åstadkomma underverk med nya typer av entreprenörer så behöver man (något förenklat) förstå kommunikation bättre, inse att man som individ och organisation har fördomar även om man inte tror att man har det, variera sätten man finansierar bolag på och lyfta fram de förebilder och exempel på bolag som byggs på nya sätt. För mig är samstämmig forskning något helt annat än anekdotiska berättelser ur individers liv och något som fortsätter vägleda mig i arbetet med att göra näringslivet mer jämställt.


Jag kan förstå att det är svårt att överge sina föreställningar om hur världen ser ut eftersom det är baserat på hur det har funkat och vad man själv har upplevt. Men ju tidigare man gör det, desto snabbare kommer vi tillsammans att kunna förändra i den takt som behövs. Jag har stor tillförsikt kring att den här förändringen redan har inletts eftersom jag ser alla dessa nya bolag som byggs men även andra fantastiska initiativ som Unconventional Ventures, Shift, Ownershift och Wire Invest som några exempel på aktörer som rundar traditionella finansiärer och stödaktörer och gör själva, på nya sätt. Jag skulle bara önska att vi kravlade upp ur skyttegravarna nu och hittar gemensamma vägar framåt, inte minst eftersom allas vårt slutmål torde vara detsamma.


Den som är intresserad av att gräva ner sig i samma forskning som vi har gjort kan bara höra av sig för att få listan. Eller så kan man läsa vår rapport "Vad vet vi om kvinnors företagande" för att få en sammanfattning.Comments


bottom of page