top of page

HUNGERSKOGENVi har aldrig varit så fokuserade på omställning som nu - alla ska göra det, i stort som smått. Men varför ökar utsläppen samtidigt som vi ställer om?* Kan det ha att göra med att vi medvetet eller omedvetet fortsätter att använda en gammal logik när vi försöker förändra? Vi är trots allt de vi är och vi har lärt oss vilka beteenden som funkar för att nå ett mål och vi kalkylerar, formulerar och relaterar utifrån vad som får oss att nå just det målet.


Något som intresserar mig allra mest just nu är att utforska hur vi kan medvetandegöra och bryta den logik som vi alla är tränade i att verka utifrån när vi nu ska bygga nya system. En total omställning är nämligen något väldigt mycket större än att plocka ut ETT synligt problem och jobba stenhårt med just det (läs energi, finansiering, bygga, matsystem, rena vatten osv osv) men att i övrigt go about your business lite som vanligt. Att du genom den logik du fortsätter använda som helhet när du ”bidrar till omställning” är en logik som fortsätter vara skadlig för människor nära dig eller långt borta eller för planeten i stort. Så länge du fortsätter tänka utifrån dig själv (olika beroenden, position, dina egna behov, relationer, makt osv) och gör det i en organisation som tänker kortsiktigt, är styrt av ekonomi främst, som inte reflekterar över den fulla effekten av vad man gör så kommer vårt maskineri bara att fortsätta skapa ny oreda.


Som ett nytt exempel (vid sidan om den tragiska koboltbrytningen i Afrika som vi behöver för våra batterier eller textilbergen av kläderna vi inte vill se längre) har Aftonbladet följt Max gröna arbete hela vägen ner till förstörda liv på samma kontinent. Max valde klimatkompensation som vägen fram för att kalla sig gröna men den handlingen (som hela deras varumärke bygger på) förefaller göras med exakt samma farliga logik som satte världen i den situation vi är i till att börja med.


Ur artikeln:

”Den globala marknaden för frivillig klimat­kompensation är en snabbväxande business, som uppskattas vara värd över 20 miljarder kronor om året. Och det är de längst ner i kedjan som förväntas stå för grovarbetet.”

”Träden var av sorten terminalia – en inhemsk art enligt Ecotrust men som ingen av bönderna vi möter sett i trakten tidigare. De växte så det knakade. Redan efter tre år hade träd­kronorna lagt sig som ett tak över matgrödorna. De sög åt sig ljuset, vattnet och näringen. Söt­potatisen kvävdes i mörkret, bananplantorna förtvinade. Inget kunde växa under kronorna.”

”Enligt Max hemsida ska träden ha gett Samuel extra inkomster. Så varför hugger han nu ner dom”?


Läs och hjälp till att förstå. Vad gör du omedvetet för att befästa våra gamla sätt att göra saker på och hur skulle du kunna agera annorlunda?


Comments


bottom of page