top of page

OÄNDLIG TILLVÄXTDu är dina åsikter baserat på dina egna egenskaper och erfarenheter. Stanna upp och smaka på den lite. Beroende på vilka egenskaper du är född med så har du omfamnat eller undvikit olika saker genom hela livet. Detta har gjort att du förstärkt vissa egenskaper och missat eller undvikit att utveckla andra. I takt med att du blev vuxen så blev tillhörighet, vänskap, identitet viktigt och sen ett jobb ovanpå det - i en speciell inriktning i en unik värld fylld av normer, kodspråk och sätt att göra saker på. Du formade åsikter utifrån vad du upplevde. Åsikterna blev oftast bekräftade av din omgivning eftersom vi tenderar att vilja omge oss med likasinnade som strävar efter samma saker, som ser det du ser och hör det du hör. På så sätt så blev åsikterna en sanning. Du tänker att du argumenterar för saker utifrån allas och världens bästa men glömmer att andra har sina unika egenskaper och erfarenheter som format hur de ser på världen.


Det du just nu tänker om omställningen gör du med bakgrund av detta, utifrån vad du är tränad i att ha för perspektiv.


Om du har en åsikt som säger att oändlig tillväxt är fortsatt möjlig i en grön omställning så gör du det med bakgrund av detta. Eftersom just du har en livsstil som säger att tillväxten behövs. Och eftersom du i hela ditt liv har tränats i möjligheterna med den och blivit ett med dess olika ideal.


Men.


1. För att ersätta fossil energi men ändå bibehålla dagens ekonomi behöver vi 586 000 nya fossilfria elkraftverk (idag har vi drygt 46 000) och 15,6 miljoner batteriparker lika stora som den största som existerar.

2. De mineraler som krävs för sådana batteriparker motsvarar 1700 års lyckad utvinning av kobolt, 9 920 år utvinning av litium, och 29 000 år av Germanium-utvinning. Och den behöver göras inom 17 år.


Källa: Jonathan Jeppson i boken ”Mot kollapsens hjärta”, nedskrivet av Tove Blomgren.


Det finns mängder av andra liknande uträkningar men den här var lite extra slående.


Det finns INGET som är farligare just nu än du själv och dina föreställningar. Det ENDA omställningen handlar om nu är att du själv utmanar sina egna perspektiv. Konstant. Försöker aktivt träna dina förmågor att se saker från nya håll. Öppna upp för att ingenting är som du trott och att du kanske inte ens bidrar till omställningen i de ”systemomställningsprojekt” du är med i eller den ”innovation”, ”startupresa” eller ”finansieringslösning” du håller på med, om det inte är så att den bygger på något annat än tillväxtlogik. Läs på, följ personer som du normalt sett inte skulle här, lyssna på poddar som beskriver världen från andra håll och öppna upp för att det finns alternativ till tillväxt. Eftersom fortsatt tillväxt är ”en termodynamisk omöjlighet”. Det är OMÖJLIGT. Lockande, ja. Men omöjlig.


Commentaires


bottom of page