top of page

FÖRELÄSNINGAR

VAD ALLA FÖRETAG BEHÖVER VETA

Det går inte att driva företag på samma sätt längre. Att lyckas i en cirkulär ekonomi ställer helt andra krav på företagandet än de vi har idag.

 

Om du ska lyckas i framtiden behöver du komplettera eller ännu hellre helt ersätta dina styrsystem med nya. Hur organiserar man sig? Varför är ditt syfte viktigast av allt? Vilka nya ekonomiska modeller finns det? Varför är självledarskap, värderingar och kultur viktigare än någonsin? Vilken potential finns det i att vara med och skapa nya marknader och värdekedjor? Hur behöver vi se annorlunda på kommunikation? Dessa och fler frågor besvarar vi under denna crash course i framtidens företagande.

THE KNOWING DOING GAP

Hur kommer det sig att vi vet VAD som behövs men att det är så svårt att GÖRA? Det är ett av mänsklighetens stora filosofiska frågor som är mer aktuell än någonsin. Genom att förstå vad det är hos oss som individer, i våra kulturer och i våra system som hindrar oss så visar jag tydliga exempel på hur vi kan få mer att hända.

Föreläsningen kan skräddarsys utifrån bransch eller intresseområden. Kontakta mig för att få veta mer!

 

 

VAD VET VI OM KVINNORS FÖRETAGANDE?

Genom att gå igenom statistik, forskning och de initiativ som tagits sen 80-talet så går jag igenom vilka bromsklossar som finns och vad som behövs göras för att fler kvinnor ska få möjligheter att lyckas i sitt företagande.

PUBLIKATION

VAD VET VI OM KVINNORS FÖRETAGANDE?

En genomlysning av statistik, forskning och initiativ, finansierat av Vinnova.

anna.branten.jpg
bottom of page