top of page

PERSPEKTIVPerspektiv. Titta på vattendroppen och luftbubblan. Och läs texten av Fredrik Falk.


”Ett vanligt missförstånd är, tror jag, att vi har jordklotet till vårt förfogande för vår framtida överlevnad. Det har vi inte.


Det enda vi har till vårt förfogande är denna vattendroppe och luftbubbla. Inget mer. Aldrig någonsin.


Mer vatten och luft än så finns inte på jorden, skalenligt relativt klotets storlek. Droppen rymmer allt vatten på jorden (flytande, fruset, ånga). Bubblan rymmer all luft (med ett tryck av 1000 hPa).


Droppen och bubblan är det enda vi har att förlita oss till. Utan droppen och bubblan finns inget liv. Jorden skulle vara lika stendöd som månen.


Droppen och bubblan ska ta hand om allt vi släpper ut. Allt vi släpper ut finns i droppen och bubblan. I bubblan lever nästan 8 miljarder människor. Här flyger ca 40.000 flygplan och kör mer än en miljard bilar som tillsammans med industrier, fartyg och annan mänsklig verksamhet släpper ut mer än 50 miljarder ton växthusgaser varje år.


Idag lever och konsumerar jordens befolkning i genomsnitt som om det finns 1,7 såna här jordklot, med denna mängd luft och vatten. En genomsnittlig svensk lever och konsumerar som om det finns 4,2.”


Illustration hämtad från: https://globaia.org

Comments


bottom of page